Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy na nowej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach.

  • Pomagamy w trudnych sytuacjach i wspieramy
  • Udzielamy świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
  • Realizujemy świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny
  • Realizujemy świadczenia wychowawcze - Program "Rodzina 500+"
  • Realizujemy jednorazowe świadczenia "Za życiem"
  • Zajmujemy się dodatkami mieszkaniowymi
  • Wydajemy Kartę Dużej Rodziny

Najnowsze aktualności

Challenge dla Filipka

27 lutego 2024

Pracownicy Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej wŚwierklanach wzięli dziś udział w akcji pn. „Challenge dla Filipka”, polegającej na wykonaniu symbolicznych 10 pompek, przysiadów lub pajacyków i na wpłaceniu datku na rzecz chorego chłopczyka.

Meldujemy wykonanie zadania, dziękujemy za nominację Urzędowi Gminy Świerklany, a do dalszej zabawy nominujemy:Komisariat Policji w Świerklanach, Urząd Pocztowy w Świerklanach oraz Gminny Ośrodek Rekreacji i Sportu w Świerklanach.

Czytaj więcej o: Challenge dla Filipka

Prośba o wypełnienie ankiety

1 sierpnia 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2023 roku, na terenie Gminy Świerklany realizowane są badania ankietowe związane z opracowaniem Diagnozy Społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie. 

Badania realizowane sa metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

https://mieszkaniecswierklan.webankieta.pl/

Czytaj więcej o: Prośba o wypełnienie ankiety

Pomoc żywnościowa

30 maja 2023

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Świerklanach informuje, że od dnia 1 czerwca 2023r. do 30 czerwca 2023r., w tut. Ośrdoku będą wydawane skierowania na otrzymanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 - Podprogram 2021 Plus.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza:

 - 1 823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

 - 1 410,00zł w przypadku osoby w rodzinie.

Paczka żywnościowa będzie do odbioru w ustalonym terminie (lipec lub sierpień br.) w Parafii Św. Barbary w Rybniku - Boguszowicach, ul. Józefa Lompy 18.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tlefonu 32 4327539, a skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pok. 0.26 lub 0.27.

Czytaj więcej o: Pomoc żywnościowa

Dodatek węglowy - złóż wniosek

19 sierpnia 2022

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

 

Czytaj więcej o: Dodatek węglowy - złóż wniosek

UWAGA!! PRACA!!

12 lipca 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach zatrudni asystenta rodziny!

Proponujemy umowę o pracę. 

Wymagania oraz  wyksztalcenie na stanowisku asystenta rodziny zgodne z art. 12  ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.

Możliwość podjęcia zatrudnienia już od sierpnia br.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 4327535

CV oraz list motywacyjny można wysyłać na ops@swierklany.pl

Czytaj więcej o: UWAGA!! PRACA!!