Jesteś tutaj: Start / Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

Artykuły

Przejdź do - Wykaz placówek pomocy społecznej

Wykaz placówek pomocy społecznej

15 lutego 2018

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem placówek pomocy społecznej, podlegających kontroli Wojewody Śląskiego:

Przejdź do do strony wykazu placówek pomocy społecznej

Jeśli szukacie Państwo miejsca zapewniającego całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorującym, w podeszłym wieku, to w powyższym wykazie znajdziecie placówki posiadające zezwolenie Wojewody Śląskiego. Wybór takiej placówki zapewnia bezpieczeństwo korzystania.

Pomoc Społeczna

11 lutego 2016

Pomoc społeczna  - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Czytaj więcej o: Pomoc Społeczna

Dla kogo pomoc społeczna?

11 lutego 2016

Osoby uprawnione

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 528,00 zł na osobę w rodzinie, w szczególności przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej:

Czytaj więcej o: Dla kogo pomoc społeczna?

Formy pomocy

11 lutego 2016

Formy pomocy – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Zasiłek stały

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Czytaj więcej o: Formy pomocy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-07
Data publikacji:2016-02-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9005