WAŻNE – O dodatku osłonowym

10 stycznia 2022

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio: 2100 zł oraz 1500 zł. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne jest złożenie wniosku w GOPS Świerklany.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

*kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie również tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklanach – ul. Kościelna 85, Świerklany. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 430 42 54.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

Wniosek o dodatek osłonowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-10
Data publikacji:2022-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:994