Pomoc żywnościowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 maja 2023

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Świerklanach informuje, że od dnia 1 czerwca 2023r. do 30 czerwca 2023r., w tut. Ośrdoku będą wydawane skierowania na otrzymanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 - Podprogram 2021 Plus.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza:

 - 1 823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

 - 1 410,00zł w przypadku osoby w rodzinie.

Paczka żywnościowa będzie do odbioru w ustalonym terminie (lipec lub sierpień br.) w Parafii Św. Barbary w Rybniku - Boguszowicach, ul. Józefa Lompy 18.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tlefonu 32 4327539, a skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych w tut. Ośrodku, pok. 0.26 lub 0.27.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-05-30
Data publikacji:2023-05-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michalina Wojtal
Liczba odwiedzin:749