Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 stycznia 2020

Skład  Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Ewa Szymura – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego– pracownik socjalny  GOPS,
 • Aleksandra Żółkiewicz – Zastępca Przewodniczącej - pracownik socjalny GOPS,
 • Agnieszka Czerwik-Zaniewska – Sekretarz – pedagog SP nr 2 w Świerklanach,
 • Michalina Wojtal- Kierownik GOPS, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Dariusz Bisaga – przedstawiciel Komisariatu Policji,
 • Monika Kmita - przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Rybniku,
 • Barbara Modlińska - przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds.Karnych przy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku,
 • Gabriela Cofalik – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklanach,
 • Gabriela Marcinkiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych Inaczej "Uśmiech"w Świerklanach
 • Katarzyna Maciończyk  – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Sprawnych Inaczej "Uśmiech"w Świerklanach

Do bezpośredniej pracy z każdą z rodzin dotkniętych przemocą domową Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupę roboczą. Działania na rzecz rodzin prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Formularz „Niebieska Karta” może zostać wypełniony przez: przedstawiciela Policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 Jeśli ktokolwiek z Twojej rodziny lub Twojego otoczenia ma problem/cierpi z powodu przemocy, która ma miejsce w jego domu możesz to zgłosić kompetentnej osobie, która jest zobowiązana do udzielenia Ci stosownej pomocy. Może to być np. nauczyciel/pedagog, psycholog, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, higienistka szkolna, policjant, kurator, prokurator, osoba pracująca w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie gódź się na przemoc, czas z nią skończyć, nie myśl, że to wstyd mówić komukolwiek o tym problemie. Są osoby i instytucje, które mogą Ci w tym pomóc. Niech sprawca widzi, że potrafisz mu się sprzeciwić, niech zauważy że interesuje się nim wiele osób i instytucji jednocześnie, że czekają go przykre konsekwencje wynikające ze stosowanej przez niego przemocy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-31
Data publikacji:2020-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1399